Biorezonančná metóda BICOM

Biorezonančná metóda BICOM

Biorezonančná metóda BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 25 rokov v lekárstve a cez 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. “komplementárnej medicíny”.

Dôležité teoretické základy biorezonančnej terapie sa potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov v kvantovej fyzike a v biofyzike, ale nie sú ešte akceptované súčasnými názormi “školskej medicíny”.

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie – teda aj všetky bunky, časti tela, ale aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. – majú elektromagnetické vyžarovanie, tzv. frekvenčnú vzorku.

Bunky spolu komunikujú – Žijeme v období komunikácie a informácií. Je načase, aby sme si uvedomili, že telo môže fungovať a regulovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami. Výskum biofotónov vychádza z toho, že bunky spolu komunikujú prostredníctvom “svetelných bleskov” (vyžarovanie fotónov) – vymieňajú si informácie cez určité frekvencie.

Zaťažujúce vplyvy alebo substancie môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami

V zdravom tele funguje táto výmena informácií bez prekážky. Tak môže každá bunka a každá časť tela splniť svoju úlohu.

Ak telo ovplyvňujú rušivé substancie (jedy, vírusy, baktérie atď.) alebo zaťažujúce žiarenie, môžu zabraňovať komunikácii medzi bunkami.

 

Narušenie bunkovej komunikácie

Ak je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže rýchlo prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch existenciálnej orientácie (duševného stavu), poklesu výkonu, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi symptómami.

Symptómy sa objavujú najčastejšie tam, kde už nejaká slabina existuje (často tiež podmienené dedičnosťou).

Individuálne a precízne zistenie záťaže pomocou biorezonancie 

Mimobunková tekutina ľudského tela nie je len vyživovacie médium buniek. Slúži tiež ako “zvláštna skládka odpadu” pre zaťažujúce látky v prípade, ak sú vylučovacie orgány ako napr. pečeň / žlč, obličky, črevo atď. preťažené. Pretože voda je okrem toho optimálny register informácií, ukladajú sa tu tiež informácie zaťažujúcich substancií. Táto oblasť nie je pre laboratórne metódy ľahko prístupná.

Na biofyzikálnej úrovni môžu byť také záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testované. Prístroj BICOM tu ponúka cennú pomoc. Tak možno v mnohých prípadoch zistiť, aké záťaže môžu viesť u pacientov k zdravotným poruchám (napr. baktérie, vírusy, elektrický smog, materiály používané v stomatológii, alergény atď).

Možnosti biorezonancie

  • Odstraňovanie všetkých druhov alergií
  • Antinikotínová terapia
  • Eliminácia bolestí chrbta a kĺbov
  • Účinná pri funkčných orgánových poruchách
  • Terapia rôznych zdravotných problémov
  • Odstraňovanie vírusov, baktérií a parazitov z organizmu a iné
  •  

U zistených záťaží sa vykonáva liečba prístrojom BICOM s príslušnými frekvenčnými vzorkami

Komunikácia medzi bunkami môže opäť neobmedzene prebiehať. Záťažové látky tak môžu byť uvoľnené a vylúčené.

Po vylúčení škodlivín pomocou prístroja BICOM sa organizmus dostáva späť do rovnováhy a je schopný poradiť si so záťažovými látkami.


Nepodceňujme samoliečiteľské schopnosti vlastného organizmu a vytvorme mu na to podmienky.

Rezervujte si termín

Prejsť na začiatok