CMP – Cievna mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda (CMP) môže viesť k trvalému narušeniu hybnosti, preto je dôležitá včasná a intenzívna rehabilitácia. Mnoho pacientov sa po CMP potýka s poruchami hybnosti a koordinácie pohybov a ešte stále vysoké percento ostáva pre následky CMP závislé na pomoci príbuzných.  Cieľom rehabilitácie je tieto následky v čo najvyššej možnej miere minimalizovať tak, aby bol pacient čo najviac sebestačný a sebaobslužný. Rehabilitáciu je vhodné začať hneď po stabilizácii zdravotného stavu pacienta. Rehabilitácia pokračuje aj po ukončení hospitalizácie v rehabilitačných centrách, ambulantnou formou a v domácom prostredí.

V našom zariadení využívame radu rehabilitačných a podporných metód, ktoré vám pomôžu s hybnosťou a znižovaním rizika spasticity (zvýšené svalové napätie vo svaloch postihnutých končatín). V liečebnej rehabilitácii pacientov CMP si kladieme za cieľ napomáhať spontánnej úprave hybnosti, nácvik chôdze a kompenzovať trvalé následky CMP tak, aby dopady ochorenia boli na funkčný stav pacienta čo najmenšie. Prístup ku každému pacientovi je vysoko individuálny, podľa aktuálneho klinického nálezu a stupňa funkčného postihnutia.  

Základom rehabilitácie je pohybová liečba kinezioterapia, ktorá zlepšuje aktivitu primárneho motorického kortexu, a tým umožňuje vznik užitočných neuroplastických zmien v mozgu. Rehabilitačná liečba pacienta po CMP sa zameriava na liečbu porúch motoriky a svalového tonusu, senzorických porúch a na prejavy týchto porúch v bežných denných aktivitách. Optimálny je cielený kombinovaný tréning motorických a senzorických funkcií, pri ktorých zvolíme vhodnú kombináciu fyzioterapie, masáže, cvičenia, Moulligan terapie, elektroterapie s množstvom liečebných protokolov, laseroterapie a ako samozrejmosť oxygenoterapia. Majte na pamäti, že čím skôr a poctivo pristúpite k vašej rehabilitácii, tým viac bude vaša regenácia úspešnejšia. My sme pripravení byť tými najlepšími sprievodcami na vašej ceste k čo najlepšiemu možnému uzdraveniu.

Pre rodinných príslušníkov: Vieme aké nesmierne náročné je komplexne sa postarať o vašich blízkych v domácom prostredí. Vieme, že sú situácie, kedy napriek tomu, že sa im venujete s láskou a maximálnym úsilím, vy sami sa môžete dostať na pokraj fyzických a psychických síl. Sme tu práve pre tieto chvíle. Dovoľte nám ubrať z vašej záťaže a starostlivosť o vašich milovaných pokojne zverte nám. Ponúkame vám možnosť pre vašich blízkych absolvovať u nás terapie v rôzne dlhých časových blokoch, čo znamená, že priveziete svojho blízkeho, ktorý u nás môže stráviť rôzne dlhý čas. Počas toho bude váš príbuzný po celý čas obklopený našim empatickým personálom, ktorý sa mu bude naplno venovať a terapie mu nakombinujeme tak aby sa náročnosť striedala a nebol neprimerane preťažený.

Rezervujte si termín na klinike

Prejsť na začiatok