Elektroliečba

Elektroliečba

Čo je elektroterapia?
Keďže ľudské telo obsahuje v priemere 60 % vody, ide v zásade o veľmi dobrý vodič elektrického prúdu. Elektroterapia využíva rôzne druhy elektrického prúdu na to, aby ovplyvnila fungovanie elektrovodivých tkanív v ľudskom tele. Najlepšie sa pomocou elektriny liečia nervy a svaly. Elektroterapia však môže pôsobiť prospešne aj na spojivové tkanivá.

Isté druhy prúdu, ktoré sa dostávajú hlboko do ľudského tela, pozitívne ovplyvňujú fungovanie niektorých vnútorných orgánov (napríklad močového mechúra alebo hrubého čreva). Druhy prúdu používané na liečebné účely prešli dôkladným testovaním, ktoré potvrdilo ich bezpečnosť a účinnosť. V závislosti od toho, aký účinok potrebujeme dosiahnúť, využívame buď jednosmerný, alebo striedavý prúd (s nízkou, strednou alebo vysokou frekvenciou). Okrem najbežnejšie používaných druhov prúdu, ktoré sú popísané nižšie, existuje ešte množstvo ďalších typov. Ich použitie závisí od odborného posúdenia a uváženia kúpeľných lekárov a fyzioterapeutov.

Ako elektroterapia pomáha?
Elektrický prúd mení elektrické vlastnosti ošetrovaných tkanív, čím prináša viaceré liečivé účinky: tlmenie bolesti, uvoľnenie alebo stimuláciu svalov, zjemnenie stuhnutých tkanív, zlepšenie krvného obehu, zmiernenie opuchov, podporu imunity či zmiernenie zápalu. Presný účinok elektroterapie závisí od kvality prúdu – od modulácie jeho frekvencie, od jeho intenzity atď. 

Elektroliečba vedľajšie účinky sama o sebe nemá, ale v určitých situáciách by mohlo dôjsť k nežiadúcim kontraindikáciám. Ženy by sa napríklad mali vyhnúť elektroliečbe v tehotenstve, čo platí aj pre pacientov s kardiostimulátorom alebo kožnými infekciami. Taktiež k sebe príliš nejde elektroliečba a menštruácia, keďže by mohla negatívne ovplyvniť procesy, ktoré v tomto období v tele prebiehajú.

Lekársky predpis: v závislosti od vybranej procedúry a aktuálneho zdravotného stavu.

Pri elektroliečbe sa využíva úplne nový rad ultrazvuku a elektroliečby: BTL-4000 Smart a Premium.

Patrí k najvyspelejším technológiám vo svojom odbore s vysoko pokročilým rehabilitačným systémom, ktorý zahŕňa dva spôsoby terapie : elektroliečbu a ultrazvuk. Vďaka vynikajúcim parametrom a širokému sortimentu aplikátorov a doplnkov prináša pacientom väčšie pohodlie.

Kontraindikácie

Zoznam kontraindikácií špecifikuje situácie, keď výrobca aplikáciu elektroterapie vákuovou jednotkou neodporúča.

Pre optimálnu liečbu musí užívateľ najskôr stanoviť podrobnú anamnézu pacienta a po dôkladnom vyšetrení určiť, či je aplikácia elektroterapie preňho vhodná.

Pri nerešpektovaní kontraindikácií je za liečbu a bezpečnosť pacienta zodpovedný predpisujúci lekár a pracovisko.

Zoznam kontraindikácií

 • horúčkové stavy akejkoľvek etiológie
 • celková kachexia akejkoľvek etiológie (neplatí pre TENS v terminálnych metastázujúcich tumorov)
 • oblasť tumorov alebo podozrenia na tumory
 • oblasť TBC alebo ložísk ďalších foriem virulentných baktérií
 • krvácavé stavy, poruchy zrážanlivosti, menštruácia
 • elektronické a kovové predmety v mieste a dráhe aplikácie – implantované prístroje (napr. kardiostimulátor, kochleárny implantát), endoprotézy, dlahy a skrutky, piercing
 • zápaly kože, trofické kožné zmeny v oblasti aplikácie, podráždená alebo poškodená koža
 • gravidita (neplatí pri elektroterapii aplikovanej mimo brušnej  a panvovej oblasti)
 • oblasť štítnej žľazy, gonád a veľkých sympatických plexov
 • manifestné kardiálne alebo respiračné insuficiencie
 • poruchy citlivosti (hypestézia či anestézia v mieste aplikácie)
 • psychopatologické syndrómy
 • roztrúsená mozgovomiechová skleróza
 • zápaly žíl a lymfatických ciest

Možné vedľajšie účinky

Aplikácia elektród v blízkosti hrudníka môže spôsobiť srdcová arytmiu.

Použitie elektroterapie na symptomatickú analgéziu môže potlačiť vnímanie bolesti, ktorá má v organizme ochranný a informačný význam.

Pri prekročení hodnôt maximálnej bezpečnej prúdovej hustoty môže dôjsť k popáleniu pacienta.

Kontraindikácie elektroterapie 

 • elektroanalgézia bez presnej diagnostiky etiológie bolesti
 • alergia na ochranné roztoky použité na napustenie návlekov elektród
 • aplikácia v oblasti hrudníka, srdca, očí
 • kardiovaskulárne ochorenia
 • poruchy citlivosti v mieste uloženia elektródy (relatívne kontraindikácie)
 • psychosomatické syndrómy
 • roztrúsená mozgovomiechová skleróza
 • zápaly žíl a lymfatických ciest

Rezervujte si termín

Prejsť na začiatok