Cenník

Poctivá terapeutická masáž fyzioterapeutom – manuálna medicína odborné vyšetrenie chrbtice od lebky až po kostrč + jemná chiropraxia

• Odborné vyšetrenie chrbtice fyzioterapeutom • Masáž a jemná chiropraxia - Odstraňovanie blokov od lebky až po kostrč (krčná chrbtica, torakálna - hrudná chrbtica, lumbálna - krížová časť chrbtice vrátane kostrče a panvy) • Vhodné pri bolestiach chrbtového svalstva a chrbtice (ktorejkoľvek časti – od krčnej až po kostrč),  + naprávanie jemnou chiropraxiou. Terapeutická ,,masáž“ je terapia zameraná predovšetkým na korekciu a odstránenie napätia vo svalstve a odstránenie myofasciálnych porúch vo svaloch.  Priaznivo pôsobí na bolestivé, napäté, ochabnuté či skrátené svaly a tým nepriamo uvoľňuje stuhnuté kĺby a väzy. Odstraňuje spazmy, svalový hypertonus a obnovuje prirodzenú dĺžku svalových vlákien. Použité sú kombinácie masážnych a chiropraktických - naprávacích techník, rôzne uvoľňovacie techniky, ktoré vám zabezpečia pohyblivosť a zbavia vás bolestí.
 • Manuálna medicína + jemná chiropraxia / cca 30-40min. = 59 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 35 €
 • Vyšetrenie + manuálna medicína + jemná chiropraxia / cca 40-45min. = 65 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 39 €

Chiropraxia

Chiropraxia – naprávanie chrbtice od lebky až po kostrč, kĺbov a väzív celého tela v kombinácií s manuálnou medicínou. Chiropraxia je liečebná metóda manuálneho posúvania /"naprávania"/ postihnutých kĺbov, väzív a svalov,  najmä chrbtice a jej účinku na nervový systém. Je to súbor manipulačných techník, založených na pohybe časti tela riadených terapeutom, ktoré umožňujú napravenie kĺbov ako aj nekĺbových kostných spojení i svalov.
 • Chrbát komplet naprávanie od lebky po kostrč. Trvanie cca.50-60 min. = 69 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 39 €.
 • Celé telo – každý jeden kĺb v tele. Trvanie cca.50-60 min. = 99 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 79 €.

Ošetrenie zmrznutého ramena

Liečba ramenného kĺbu za pomoci rehabilitačných cvikov, a manuálnych techník Podstatou zmrznutého ramena je stuhnutosť, následkom ktorej dochádza k postupnému obmedzovaniu aktívneho aj pasívneho pohybu v ramennom kĺbe, často krát bez zjavnej príčiny. Zamrznuté rameno, odborne adhezívna kapsulitída, je stav charakterizovaný stuhnutím a bolesťou v ramennom kĺbe. Typicky sa rozvíja postupne počas stavov, keď je pohyb ramena dlhší čas obmedzený, napríklad po cievnej mozgovej príhode, po operácii pŕs alebo u pacientov s cukrovkou. Môže však vzniknúť aj bez príčiny. Stav sa väčšinou upraví sám v horizonte jedného až troch rokov. Opakovanie syndrómu zamrznutého ramena na tom istom kĺbe nie je bežné, môže sa však objaviť na druhom. Zamrznuté rameno sa typicky rozvíja postupne v troch fázach. V prvej fáze (takzvanej mrznúcej) dochádza k obmedzeniu pohybov v ramennom kĺbe a k bolestivosti pri pohybe ramenom. V druhej (zamrznutej) fáze nastáva ešte väčšie obmedzenie až zastavenie pohybu v ramennom kĺbe, bolesť sa však v tejto fáze zmierňuje. V poslednej (rozmrazovacej) fáze sa pohyblivosť začína vracať. U niektorých ľudí sa bolesť zhoršuje v spánku, čo môže zapríčiniť chronický nedostatok spánku.
 • Trvanie cca: 30-40 min. = 45 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 35 €

Klasická masáž

Klasická masáž je liečebný proces mechanoterapie - sústavy hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy, bolesti, stresu, alebo liečenie. Už len samotný dotyk terapeuta je liečebný proces a správnou terapiou – pôsobením  na telo a manipuláciu s telom, pomocou tlakov – štruktúrovaných i neštruktúrovaných, stacionárnych alebo pohyblivých,  docielime maximálny účinok uvoľnenia. Cieľové tkanivá pri klasickej masáži sú svaly, šľachy, väzivové štruktúry, ako aj kĺby a samotná pokožka. Klinické účinky masáže sú známe tisícky rokov – spred čias Kleopatry , ba aj Tutanchamóna – 1333 pred Kristom.  Všeobecne obľúbená.
 • Chrbát + šija / Trvanie masáže cca : 35 min. = 39 €  / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 30€
 • Celé telo / Trvanie masáže cca : 60-70 min. = 69 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 45 €
 • Dolné končatiny / Trvanie masáže : cca 25-30 min. = 30 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €
 • Horné končatiny / Trvanie masáže : cca 25-30 min. = 30 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €

Terapeutická masáž horných/dolných končatín

Terapeutická masáž končatín s chiropraxiou a myofasciálnymi technikami pozostávajúca z uvoľňovania svalov, kĺbov a fascií.
 • Trvanie masáže: 50-60 min. = 59 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 35 €.

Reflexná terapeutická masáž chodidiel

• Reflexná masáž chodidiel je jednou z najúčinnejších terapií alternatívnej medicíny. Metóda reflexnej masáže chodidiel vychádza z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú do reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom, alebo oblastiam tela. • Reflexné plôšky celého tela sa nachádzajú na šľapajach chodidiel – teda chodidlo predstavuje zmenšený obraz ľudského tela. • Stláčaním a trením bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na ľudskom tele, pretože reflexné body na šľapaji chodidla pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú postihnuté svaly, kĺby či vnútorné orgány. • Z týchto dôvodov sa metóda reflexnej masáže chodidiel dá celkom spoľahlivo využívať aj pri diagnostike postačujúcej najme pre terapiu. • Reflexnou terapiou možno pôsobenie nasmerovať presne na patričný orgán, sval, alebo kĺb. • Tlakom na danú plôšku sa prenášajú  vzruchy na postihnuté miesto, ktoré látkovou výmenou hojenie urýchli. • Účinok sa dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri bolestiach, chrbtového svalstva, chrbtice, urýchľuje hojenie po úraze či operatívnom zásahu, zápaloch, alebo iných akútnych problémoch. • Inými slovami sa telo stáva odolnejším, vyrovnanejším a po masáži má človek pocit ľahkých nôh.
 • Trvanie masáže: cca 30 min. = 35 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 29 €

Športová masáž

Je forma masáže, pri ktorej dochádza k manipulácii s mäkkým tkanivom u osoby vykonávajúcej pravidelnú fyzickú aktivitu, čiže športovca. Terapeut používa hĺbkovú a  intenzívnu techniku, ktorá vedie k mobilizácii mäkkých tkanív. Fyziologické účinky športovej masáže sú hlavne normalizácia kožného i tkanivového napätia, zvýšeni e prekrvenia, zvýšenie sekrécie potných žliaz, rýchlejšie odbúranie škodlivín lymfatickými  cievami, zmiernenie bolestí, zlepšenie metabolizmu a výživy tkanív, vstrebávanie  hematómov a  opuchov , celkové zlepšenie vnútorného prostredia a  funkcií žliaz s  vnútornou sekréciou , odstránenie celkového stresu a napätia. Najčastejšie sa športová masáž používa ako príprava na športový výkon, ako pomoc pri rozcvičovaní alebo počas dlhodobej záťaže pri zotavovacích procesoch, pre podporu doliečovania po zraneniach a na celkovú psychickú pohodu a relaxáciu.
 • Chrbát, šija / 30-40 min = 49 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 35 €
 • Horné/dolné končatiny / 30min = 39 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 30 €
 • Celé telo / 60 min = 69 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 50 €

Myofasciálna terapia – myofasciálne techniky v kombináciou s manuálnou medicínou a jemnou chiropraxiou

V manuálnej medicíne sú myofasciálne techniky najúčinnejšou terapiou pohybového aparátu človeka. Čo je Fascia? - Každý sval a každý orgán v našom tele je obalený a prepojený fasciou. Naše svaly, nervový, cievny, lymfatický systém ako aj orgány nášho tela sú doslova pretkané a pospájané fasciami, čím sa navzájom ovplyvňujú a sú pre seba navzájom neoddeliteľnou oporou. Fascia v podstate drží naše telo pohromade, je zodpovedná za tvar vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie či funkciu a navyše ich chráni a bráni šíreniu infekcií. Keby sme nemali v našom tele fascie, orgány by ani zďaleka neboli na svojich miestach, neboli by sme schopní pohybu a pravdepodobne by sme podľahli rôznym infekciám. Aj náš mozog je obalený fasciou, ktorá ho chráni pred otrasmi a poškodením. Keďže jednotlivé fascie spolu komunikujú, majú veľký význam vo fyzioterapii. Napríklad na liečbu osteopatie sa využíva liečba  fascií a prepojenia fascií pohybového aparátu, fascií vnútorných orgánov a nervových fascií. Bolesti pohybového aparátu sú silno prepojené s našim vnútrom, preto je treba liečiť telo komplexne, lebo všetky systémy sú navzájom poprepájané a ovplyvňujú sa.
 • Celá chrbtica / 50-60 min = 69 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 49 €
 • Celé telo / 60-90 min = 99 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 69 €

Diagnostické ortopedické vyšetrenie

Slovo ortopédia pochádza zo starogréckych slov ὀρϑός orthos - rovný a starogr. παιδεύειν paidios - dieťa, čo symbolizovalo potrebu medicínskeho dohľadu pri raste dieťaťa a liečbu prípadných deformít skeletu. Táto myšlienka sa stala základom ortopedického myslenia. Vychádzajúc z nej, bol vytvorený znak ortopédie – krivý strom, ktorého rast bol usmerňovaný kolom, o ktorý bol priviazaný.
 • Celé vyšetrenie = 25 € / / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €

Elektroliečba

Čo je elektroterapia? Keďže ľudské telo obsahuje v priemere 60 % vody, ide v zásade o veľmi dobrý vodič elektrického prúdu. Elektroterapia využíva rôzne druhy elektrického prúdu na to, aby ovplyvnila fungovanie elektrovodivých tkanív v ľudskom tele. Najlepšie sa pomocou elektriny liečia nervy a svaly. Elektroterapia však môže pôsobiť prospešne aj na spojivové tkanivá. Isté druhy prúdu, ktoré sa dostávajú hlboko do ľudského tela, pozitívne ovplyvňujú fungovanie niektorých vnútorných orgánov (napríklad močového mechúra alebo hrubého čreva). Druhy prúdu používané na liečebné účely prešli dôkladným testovaním, ktoré potvrdilo ich bezpečnosť a účinnosť. V závislosti od toho, aký účinok potrebujeme dosiahnuť, využívame buď jednosmerný, alebo striedavý prúd (s nízkou, strednou alebo vysokou frekvenciou). Okrem najbežnejšie používaných druhov prúdu, ktoré sú popísané nižšie, existuje ešte množstvo ďalších typov. Ich použitie závisí od odborného posúdenia a uváženia kúpeľných lekárov a fyzioterapeutov.
 • Cena = 30 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €

Liečba ultrazvukom

Objavte pozitívne vlastnosti ultrazvukovej terapie Fyzikálna terapia je liečebný systém využívajúci účinky rôznych druhov fyzikálnych javov na ľudské telo. Tieto fyzikálne podnety sa využívajú na vyvolanie požadovaných zmien v ľudskom organizme. Metódy fyzikálnej terapie sa uplatňujú pri udržiavaní, podpore a prinavrátení zdravia v procese rehabilitácie. Poznáme viac druhov fyzikálnej terapie, medzi tieto patrí aj ultrazvuková terapia.
 • Cena = 30 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €

Liečba laserom

Laserová terapia sa využíva v ortopédii, neurológii, rehabilitácii a športovej medicíne. Vysoký výkon a možnosť výberu optimálnej vlnovej dĺžky umožňuje dosiahnuť hlboký prienik do tkaniva. Sonda…. Laser je silný a nenávykový spôsob eliminácie bolesti. Prirodzený proces prenosu energie (biostimulácia a fotomechanický efekt) pomáha urýchliť hojenie a regeneráciu. Je obzvlášť účinný pri liečbe športových úrazov, ako sú podvrtnutia svalov a väzov a bolestivých stavov pohybového aparátu alebo poranenia chrbtice, artróza a iné.
 • Cena = 35 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €

Biorezonančná metóda BICOM

Biorezonančná metóda BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 25 rokov v lekárstve a cez 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. “komplementárnej medicíny”. Dôležité teoretické základy biorezonančnej terapie sa potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov v kvantovej fyzike a v biofyzike, ale nie sú ešte akceptované súčasnými názormi “školskej medicíny”. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie – teda aj všetky bunky, časti tela, ale aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. – majú elektromagnetické vyžarovanie, tzv. frekvenčnú vzorku.
 • Diagnostické vyšetrenie = 50 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 50 €
 • Následné terapie = 30 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 30 €

Mulligan terapia

Mulligan Concept je mobilizácia pásom. Pri mobilizáciách zohráva pás rôznu úlohu: stabilizáciu pacienta vo zvolenej polohe, trakciu , pomoc rúk lekára, priamu mobilizáciu. Pri tom všetkom pás poskytuje nenahraditeľnú pomoc. Koncept „Mobilizácia pohybom“ je novým prístupom k manuálnej terapii. Kľúčovým momentom konceptu je ten, pri ktorom pacient urobí pohyb, ktorý bol predtým bolestivý.  Rovina ošetrenia prebieha rovnobežne s rovinou kĺbu. Počas pohybov pacienta musí terapeut udržiavať vektor mobilizácie bez ohľadu na zmenu polohy kĺbu. Sila, s ktorou tlak pôsobí, by mala byť minimálna potrebná na dosiahnutie bezbolestného pohybu.
 • Trvanie: cca 55 min. = 35 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €

SM systém

SM Systém - Jednoduché a účinné cvičenie s vlastným telom a expanznou gumou. Metódu vymyslel a prepracoval český lekár MUDr. Richard Smíšek a jej účinnosť preverili mnohí odborníci. Prepája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor.
 • Individuálne / 50 min = 35 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 25 €
 • Kolektívne (5-10 osôb) / 50 min = 10 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 8 €
 • Kolektívne (2 osoby) / 50 min = 15 €
 • Kolektívne (3-5 osôb) / 50 min = 10 €

Bankovanie (vakuové) statické

 • Individuálne / 30 min = 39 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 29 €

Bankovanie (vákuové) dynamické ( náhrada za myofasciálne techniky)

 • Individuálne / 30 min = 45 € / Cena pri dlhodobej starostlivosti = 35 €

Medicínske vyšetrenie s manuálnou medicínou

Diagnostický rozhovor s diplomovaným fyzioterapeutom Kontrola existujúcej zdravotnej dokumentácie, RTG/ CT/ MRi snímkov (ak pacient prinesie) a zhodnotenie zdravotného stavu Kineziologické vyšetrenie aktuálneho stavu tela (diagnostikovanie držania tela, svalov a rozsah pohyblivosti) Manuálna terapia - pohmatové vyšetrenie fyzioterapeutom (fyzioterapeut nachádza blokády v konkrétnych segmentoch a uvoľňuje ich uvoľňujúcimi technikami) Aplikácia manuálnej medicíny a jemnej chiropraxie Výsledné zhodnotenie zdravotného stavu Vytvorenie vlastnej zdravotnej karty pacienta Návrh liečebného procesu na mieru Trvanie: cca 45 minút
 • Trvanie cca 45 min / Cenníková cena: 59 €
 • Trvanie cca 45 min / VIP cena: 40 €

Rezervujte si termín

Prejsť na začiatok