Diagnostické ortopedické vyšetrenie

Diagnostické ortopedické vyšetrenie

Slovo ortopédia pochádza zo starogréckych slov ὀρϑός orthos – rovný a starogr. παιδεύειν paidios – dieťa, čo symbolizovalo potrebu medicínskeho dohľadu pri raste dieťaťa a liečbu prípadných deformít skeletu. Táto myšlienka sa stala základom ortopedického myslenia. Vychádzajúc z nej, bol vytvorený znak ortopédie – krivý strom, ktorého rast bol usmerňovaný kolom, o ktorý bol priviazaný.

Ortopédia je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudzovaním a výskumom ochorení a následkov úrazov pohybového ústrojenstva u pacientov vo všetkých vekových kategóriách. Zahŕňa operačné postupy a konzervatívnu liečbu v úzkom spojení s rehabilitačnou terapiou, nevynímajúc komplexné opatrenia v prevencii sekundárnych poškodení muskuloskeletálneho systému (teda zahŕňa svaly, kosti a nervy) v nadväznosti na základné ortopedické ochorenie.

Rezervujte si termín

Prejsť na začiatok